Waanzinnig interessant talent: Lisa Kokin

Waar kan ik beginnen als ik over Lisa Kokin wil vertellen? Voor deze Amerikaanse kunstenaar heb ik grote bewondering. Ze maakt prachtig werk en doet dit al jaren. Ik vind haar werk bijzonder aantrekkelijk en haar werk heeft altijd een diepere betekenis. Content-driven art noemen ze dat in het Engels. Geen idee wat of hier een Nederlandse term voor bestaat. Concept is belangrijk, inhoudelijk werk vanuit een bewogenheid voor diverse thema’s. De boodschap wordt fijntjes verwerkt. Het schreeuwt het niet van de daken, maar haar werk roept altijd een nader onderzoek op. En op dit onderzoek kun je zelf reflecteren, daar houd ik van. Vooral ook omdat haar werk ook ‘gewoon mooi’ is, aantrekkelijk om naar te kijken. Fijnzinnig is een woord wat voor mij bij haar werk past.

Marvellous interesting talent: Lisa Kokin.

Where shall I begin to tell you about Lisa Kokin? I greatly admire this American artist. She makes beautiful work for years now. I find her work very attractive and her work has always a deeper meaning. Content-driven art, they call this in English. As far as I know there is not a good term to descripe this in Dutch. The concept is important. Concerning content out of involvement of various themes. The message is given quietly. She doesn’t scream it in your face. Her work always asks for a closer inspection. And while your inspect, you can reflect the theme on yourself. I like that. Furthermore I like that her work is just beautiful to look at. If there is a fitting word for her I art, I would choose subtle.

Lisa Kokin, Fauxliage-no birds sing

Fauxliage-No birds sing is denk ik één van de eerste werken die ik van Lisa zag. (Fauxliage betekent zoiets: een presentatie van namaak bladeren). Ik hoop dat je het met mij eens bent dat dit een intrigerend beeld is.  Ik houd van deze vorm, die mij eerst aan wilgen deed denken maar het zijn eucalyptusbladeren. Daarbij blijkt in het detail dat het ‘gemaakte’ bladeren zijn en je ziet dat er o.a. teksten in verwerkt zijn. Genoeg triggers om mijn nieuwsgierigheid te activeren. Lisa wil hiermee o.a. de fragiliteit van ons ecosysteem aankaarten. Verdere uitleg vind je op haar site.

Fauxliage-No birds sing. Is, I think, one of the first works I saw of Lisa. I hope you agree with me, that this is a captivate picture. I like this shape, I first thought of willows but they are leaves of an eucalyptus. If you watch closer you will see pieces of text implemented. So there are enough triggers to catch my attention. In this work Lisa want to show the fragility of our eco-systems. Further explanation you will find on her website.

aJVLmdK0

Leuk portret van Lisa met assistent

In dezelfde serie, allemaal werken met garens, vind je ‘Amnesia’. Werkelijk prachtig. En hoeveel mooier wordt het nog als je leest welke gedachtes er voor gezorgd hebben om juist te kiezen voor deze vorm van een Ginko blad. Het volgende stukje tekst heb ik van Lisa’s site gekopieerd, want ze kan het zelf veel beter verwoorden dan ik.

In the serie of thread works, there is this piece ‘Amnesia’. Just wonderful. And it is even getting more beautiful if you read which thoughts lay behind the choosing of this shape, a Ginko leave. I copied the following text of Lisa’s site, because she can describe it much better than I.

Amnesia also incorporates text fragments from Silent Spring. I chose the gingko leaf for three reasons. First, its use in improving memory might serve us well as we remember what Rachel Carson wrote about. Historical amnesia allows the repetition of past mistakes with potentially dire consequences. Second, gingko trees were among the only horticultural survivors of Hiroshima; they are an ancient species and their survival provides hope in a time of ecological devastation. And third, I love the fan shape of the leaves.

note: Rachel Carson was een Amerikaanse biologe die als een van de eerste zich bewust was van de gevaren van pesticiden. Het boek wat zij hierover schreef ‘Dode Lente’, gebruikt Lisa in deze werken.

In haar eerdere werk gebruikt ze materialen gevonden op vlooienmarkten en kringloopwinkels. Ze is dus een mixed media kunstenaar. Haar werk bevat knopen, foto’s en vele andere materialen. Ze werkt veel met boeken. Boeken die ze bewerkt en verandert of verwerkt in gedeeltes of totaal.  Wellicht heeft ze dit inzicht om potentie in materialen te zien gekregen door haar jeugd. Opgegroeid in New York waar haar ouders een stoffeerderij hadden.

In her earlier works she uses found materials, like buttons, photos and books. A lot of books. Books she processes and alteres in parts or in total. Maybe she has developed this perception on potential materials in her childhood. She grew up in New York where her parents run a upholstery.

Een interview met meer informatie over haar leven, achtergrond en werk vind je op de site van Textile Artist.org een site van Joe en Sam Pitcher, waarop veel interviews staan. Het interview met Lisa Kokin vind je hier.

On Textile Artit.org, a website of Joe and Sam Pitcher, you will find many interviews. There is also one interview with Lisa, where you can read more about her background and working method.

Schrift en boeken blijven een terugkerend thema in haar werk. Ze verweeft deze thema’s met haar familiegeschiedenis. De dood van haar moeder, de geërfde boeken van haar grootvader. Ze zijn persoonlijk, maar relateren aan voor de kijker ook herkenbare situaties. De fragiliteit van het leven, herinneringen die overblijven. De bewerkte boeken leveren soms krachtige beelden op. Ze heeft het lef om ‘Mein Kampf’ te bewerken en te verweven met joodse teksten. En de foto hieronder is ook een favoriet beeld van mij.

Scriptures and books are returning themes in her work. She weaves these through her family history. Her mother’s dying, the books she inherited from her grandfather. Themes which are personal, but we as viewers do recognize these situations. The fragility of life, the memories that remain. The altered books shows powerful images. She has the guts to alter ‘Mein Kampf’ and to adjust Jewish texts. The picture below is also one of my favourites.

Jewish science

Naast al deze serieuze zaken maakt ze ook grappige dingen zoals de geweldige modieuze outfits voor haar honden. Die natuurlijk ook haar assistenten in haar atelier zijn. En als lezer van dit blog, weet je inmiddels dat ik ook graag bijgestaan wordt door mijn assistenten.

Next to all these serious works, she also make funny things like the wonderful fashionable outfits for her dogs. Who, of course, are her assistants in her workspace. And, as a reader of this blog, you know I am frequently helped by my assistants.

Neem de tijd om haar website te bekijken. Aangezien ze al lang in het vak zit heeft ze al heel wat gemaakt. Wat ik van haar leer is dat je tijd en energie in je werk moet steken. Lisa werkt dagelijks in haar atelier. Gebruik gerust een gevarieerd aanbod van materialen. Laat ideeën groeien. En hoe heerlijk vind ik het om te lezen dat Lisa geen schetsboeken gebruikt. (ik namelijk ook niet) Zij antwoord op deze vraag: No. I mull things over in my head a lot. I keep a small notebook in which I jot down ideas for work and titles. Vaak verzamelt ze materialen impulsief en groeien ideeën langzamerhand en intuïtief.

Take your time to watch her website. As she is a professional for a long time, she has made a lot of work to explore. What I learned from her is put time and energy in your work. Lisa works daily in her atelier for hours. Don’t be afraid to use a width range of materials. Let ideas grow. Such a relief for me to read that Lisa does not use a sketchbook. (Because I do not either.) She answers to this question: No. I mull things over in my head a lot. I keep a small notebook in which I jot down ideas for work and titles. Often she collects her materials impulsive and her ideas are growing gradually and intuitive.

Ik sluit mij volledig aan bij: I mull things over in my head a lot. Dit gebeurt eigenlijk wel voortdurend in mijn hoofd!

I totally agree to: I mull things over in my head a lot. This goes on all time in my head!

Er is nog een filmpje waarin Lisa wat over haar werk verteld en waarop je een indruk krijgt van haar en haar werkwijze.

Here is a short movie about Lisa, where she tells about her work and gives an impression about her working process.

Om volledig te kunnen zijn heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Lisa benaderd om een laatste paar vragen te beantwoorden. Gelukkig voor ons is Lisa zo lief om deze ook te beantwoorden.

1. What are you working on right now? And what idea or concern did
bring you this idea?

I am making faux text from small metal objects, many of them domestic-related, like hooks and eyes, snaps, sewing needles, buckles, small hardware and jewelry parts. I have just recently started this work and I see it as an outgrowth of my Facsimile series, where I used zipper fragments to create “text.” See http://www.lisakokin.com/facsimile-one.html and http://www.lisakokin.com/facsimile-two.html
I have worked with the book form for decades and am now focusing on the single page or a book “spread.” I am fascinated by the way the text looks on the page. From a distance the viewer thinks she can read what is “written,” but as she approaches she realizes that it is asemic text, which is something that resembles written language but is completely invented and unreadable.
Native Tongue

Native Tongue

I am experimenting with different substrates like canvas, hemp canvas and linen, to see how each type of substrate looks. I am hand-sewing, which is a departure for me, as I have mostly sewn on the machine for my recent work. I am having a lot of fun creating my secret language.
2. Can we see your work or yourself somewhere in Europe?
I wish! I would love to have a show in Holland or another European country. I am just waiting for the invitation!
3. Is there a chance of a book of Lisa Kokin?
I have a number of catalogs from solo shows, beautifully photographed and designed by my spouse Lia Roozendaal (see http://www.lisakokin.com/publications_catalogs), but my big dream is to have a hard-cover monograph of my work, which spans decades and many different materials and styles, which are unified by the use of sewing, labor intensity, found objects and social commentary.
Native Tongue (detail)

Native Tongue (detail)

4. Is there a possibility to teach in Europe or online?
I teach mainly in my studio which is located near San Francisco, California. I prefer teaching in my studio because I have all my supplies here and a large library that I draw upon to show examples of contemporary art that relate to the work of the artists I work with. I am fortunate that my students come to me, sometimes from far away, to take classes in my studio.
That said, for those who do not live close enough to come to my studio, I mentor via Skype, which enables me to work with artists anywhere on the planet. I am currently mentoring a dozen artists whose work runs the gamut from painting to sculpture, printmaking, textiles and mixed media. Your readers can find out more information about my coaching/mentoring program here: http://www.lisakokin.com/teaching-coaching.html

Dus helaas, helaas nog niks te zien van Lisa Kokin in Europa. Maar ze wil wel! Dit biedt toch perspectief mensen. Hoe kunnen we dit aanpakken? Iedereen met ideeën of passende locatie neem contact met mij op. Iemand ervaring met het opzetten van tentoonstellingen? Ik wil graag leren! Laten we eens praten. En heb je interesse voor coaching of mentor ondersteuning. Je kunt Lisa gerust benaderen, ze zal zeker reageren.

Unfortunately we cannot see any work of Lisa Kokin in Europe. But she wants to! This gives us possibilities people. How can we achieve this? Anyone with ideas of suitable locations, please contact me! Do you have experience with putting up exhibitions? I want to learn! Let us talk. And if you are interested for coaching or mentoring by Lisa. Do not be afraid to contact her, she certainly will respond.

Tot slot geniet van Lisa’s werk op haar website of Facebook . Wat laatste foto’s om afscheid te nemen.

Finally enjoy Lisa’s work on her website and Facebook. Some final photos.

 

 

7045507317_efe58c95d2_b

 

Forget me not

Eén reactie

  1. Ik ken Lisa al een tijdje en bewonder haar werk enorm. Wat zij allemaal doet met voorwerpen die ze vind is geweldig .
    Ze is heel veelzijdig en verdient zeker een mooie expositie hier in Nederland .
    Hoop dat het ook gaat lukken ,haar werk is inderdaad waanzinnig.

Reacties zijn gesloten.