Creative Strength Training, week 3 Innerlijke critici

 Het overkomen van struikelblokken, opbouw creatief uithoudingsvermogen.

Het opbouwen en in stand houden van je creatief uithoudingsvermogen heeft tijd nodig. Je schrijft (bijna) dagelijks om innerlijke duidelijkheid te krijgen. Om studiotijd op te bouwen. Het oplossen van onuitgesproken regels die je in de weg zitten bij het creëren, met behulp van je innerlijke rebel.  Het klinkt makkelijk en snel gedaan. Maar om daadwerkelijk te beklijven in verandering, dat heeft tijd nodig. Wees mild en geduldig met jezelf. Maar blijf je bewust wat je voor laat gaan op je behoefte om te creëren. Is het echt nodig om nu iets anders te doen dan naar je atelier/studio te gaan of kan het wachten?

Vergelijkbaar met de ongeschreven regels die ons in de weg kunnen zitten, is het bewust worden van je innerlijke critici. Meestal wordt de term, innerlijke criticus gebruikt, maar is het er bij jou maar één stemmetje wat je van alles influistert? Dit vind ik een belangrijk stuk in je ontwikkeling tot kunstenaar en niet alleen daar, ook voor je ontwikkeling van je persoonlijkheid. Want deze stemmen, oordelen en meningen overhandigd door een scala aan personen, zelfs door vorige generaties zorgen er voor dat je zelfvertrouwen beschadigt wordt, is en blijft indien je ze niet kunt veranderen. In mijn workshop over kunst en zelfvertrouwen die ik vorig jaar gegeven heb, is dit onderwerp voor mij het aller belangrijks. Want als je in deze stemmen van je critici gelooft zul je nooit de ruimte en liefde geven om dingen te doen en uit te proberen niet als mens en niet als kunstenaar.

Belemmerende gedachtes

In het boek komt er nu een theoriegedeelte hoe,  volgens Jane, je negatieve comité zijn ontstaan en wat de functie daarvan was. Ze refereert hierbij aan de basisbehoeften zoals we die kennen uit de chakra’s die met veiligheid en bescherming te maken hebben. En hoe we ooit in een ver verleden gefunctioneerd hebben in jagers- en verzamelaarstammen. 

Ik houd het liever in het hier en nu. Ik denk dat een ieder heel goed weet welke belemmerende gedachten (stemmetjes/critici) er voor zorgen dat jij je slecht, onbeduidend, klein, te min voelt. En elke keer wanneer jij je door deze gedachten laat sturen groeien ze en kerven ze hun looppaden in jouw hersenen dieper uit om de volgende keer nog sneller naar voren te kunnen komen. Ik denk dat we die vooral kwijt willen.

Voorbeelden van belemmerende gedachtes:

 • Ik kan het niet
 • Ik ben niet creatief
 • Doe niet zo gek/raar
 • Doe maar gewoon (dat is al gek genoeg)
 • Wat een flauwekul
 • Ik mag geen fouten maken
 • Dat is niet praktisch
 • Een dubbeltje..
 • Ik ben het niet waard
 • Ik heb geen talent
 • Ik ben niet goed genoeg
 • Vul aan..

Zomaar een rijtje met voorbeelden. En ik weet zeker, dat er minstens één bij is die bij jouw niet een belletje doet rinkelen in je hoofd. Sommige gedachten hebben zelfs duidelijk een stemgeluid. Een ouder, leraar, of iemand anders die je vroeger kende. Sommige gedachten heb je je zo eigen gemaakt dat ze jouw eigen stem hebben gekregen. Wat kun je er aan doen?

Actieplan

Stap 1: Herken je belemmerende gedachten, wees je bewust dat je ze denkt. Stap 2: Benoem en isoleer ze. Stap 3: Onderzoeken en stap 4: verander ze. Hoe pak je dat aan? Herken en erken ze wanneer je ze denkt. Je kunt ze op het moment dat ze in je gedachten komen laten stoppen door gebruik te maken van fysieke handelingen. Gebruik een elastiekje (schiet tegen je pols), verwissel een armband van de ene arm naar de andere, klap in je handen, klak met je tong. Zoek een handeling die bij je past. Het geluid en de handeling helpen je om de gedachte te stoppen en je bewust te zijn. Schrijf ze op en onderzoek ze. Na het onderzoek zet je ze om in positieve gedachten, een affirmatie. Geef je zelf deze positieve uitspraak keer op keer cadeau.

Onderzoeksmethode

Een gedegen en snelle onderzoeksmethode vind ik de vier vragen van Byron Katie.

 1. Is het waar? (ja of nee, bij nee ga je naar vraag 3.)
 2. Kun je absoluut zeker weten of het waar is? (Ja of nee)
 3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
 4. Wie zou je zijn, wat zou je doen zonder deze gedachte?

En nadat je op deze wijze inzicht heb gekregen op je belemmerende overtuiging kun je de gedachte omzetten in een positieve gedachten. En spreek deze uit wanneer het maar kan en schrijf hem overal op, verwerk het in je kunst en in je dagelijks leven.

Als afsluiter een gedicht bij mij raakte en in het boek staat:

Knowing others is intelligence;

Knowing yourself is true wisdom.

Mastering others is strength;

Mastering yourself is true power.

Tao Te Ching